ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ

  ΜΑΙΟΣ

Ανακοινώσεις ιστοτόπου

Πρόγραμμα ζωντανών μαθημάτων από 11-15 Μαΐου 2020

by Διαχειριστής Συστήματος -

Την Παρασκευή 15/5/2020 δεν έχετε ζωντανό μάθημα.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/5/2020

9.00-9.50 10.00-10.50 11.00-11.50 12.00-12.50

Α1 ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Α1 ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΑΡΧΑΙΑ

 

Α1 ΕΝΤΑΞΗ ΜΠΑΝΙΩΤΗ ΑΡΧΑΙΑ

Α1 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

 

Α1 ΕΝΤΑΞΗ ΜΠΑΝΙΩΤΗ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

 

Α1 ΠΟΛΥΜΕΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

Α1  ΕΝΤΑΞΗ ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

Α2 ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΑΡΧΑΙΑ

 

Α2 ΕΝΤΑΞΗ ΜΠΑΝΙΩΤΗ ΑΡΧΑΙΑ

Α2 ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

 

Α2  ΒΡΑΝΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

Β  ΒΡΑΝΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

 

Β ΠΟΛΥΜΕΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

Β ΕΝΤΑΞΗ ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

Β ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

 

Γ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΚΠΑ

 

Γ ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

 

ΤΡΙΤΗ 12/5/2020

9.00-9.50 10.00-10.50 11.00-11.50 12.00-12.50

 

Α1 ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

 

Α1 ΕΝΤΑΞΗ ΜΠΑΝΙΩΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

Α1 ΛΑΣΚΑΡΕΛΙΑΣ ΟΙΚ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

Α ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ

Α2 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

 

Α2 ΕΝΤΑΞΗ ΜΠΑΝΙΩΤΗ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

 

Α2 ΛΑΣΚΑΡΕΛΙΑΣ ΟΙΚ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

Α2 ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΛΩΣΣΑ

 

Α2 ΕΝΤΑΞΗ ΜΠΑΝΙΩΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

Α ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ

 

Β ΒΑΡΕΛΤΖΗ ΧΗΜΕΙΑ

 

 

Β ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

 

Γ ΒΑΡΕΛΤΖΗ ΧΗΜΕΙΑ

 

Γ ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Γ ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Γ ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΛΩΣΣΑ

 

Γ  ΕΝΤΑΞΗ ΜΠΑΝΙΩΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5/2020

9.00-9.50 10.00-10.50 11.00-11.50 12.00-12.50

 

Α1 ΑΓΑΘΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ

Α1  ΒΡΑΝΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

 

Α1 ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Α2 ΑΓΑΘΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ

Α2 ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Α2 ΠΟΛΥΜΕΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

Α2  ΕΝΤΑΞΗ ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

Β ΠΟΛΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Β ΒΑΡΕΛΤΖΗ ΦΥΣΙΚΗ

 

Β ΕΝΤΑΞΗ ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ

Β ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΙΛΙΑΔΑ

Β ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

 

Β ΕΝΤΑΞΗ ΜΠΑΝΙΩΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

Γ ΒΑΡΕΛΤΖΗ ΦΥΣΙΚΗ

 

Γ ΕΝΤΑΞΗ ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ

 

Γ ΠΟΛΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 

Γ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΧΑΙΑ

 

Γ  ΕΝΤΑΞΗ ΜΠΑΝΙΩΤΗ ΑΡΧΑΙΑ

Γ  ΒΡΑΝΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ 14/5/2020

9.00-9.50 10.00-10.50 11.00-11.50 12.00-12.50

Α ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΟΙ

Α1 ΒΑΡΕΛΤΖΗ ΦΥΣΙΚΗ

 

Α1 ΕΝΤΑΞΗ ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ

 

Α1 ΠΟΛΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Α1 ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Α ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΟΙ

Α2 ΠΟΛΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Α2 ΒΑΡΕΛΤΖΗ ΦΥΣΙΚΗ

 

Α2 ΕΝΤΑΞΗ ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ

 

Α2 ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Β ΑΓΑΘΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ

Β ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Β ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΧΑΙΑ

 

Β ΕΝΤΑΞΗ ΜΠΑΝΙΩΤΗ ΑΡΧΑΙΑ

 

Γ ΠΟΛΥΜΕΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

Γ  ΕΝΤΑΞΗ ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Γ ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

 

Γ ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

 


Πρόγραμμα ζωντανών μαθημάτων από 4-8 Μαΐου 2020

by Διαχειριστής Συστήματος -

ΔΕΥΤΕΡΑ

9.00-9.50 10.00-10.50 11.00-11.50 12.00-12.50

Α1 ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Α1 ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΑΡΧΑΙΑ

 

Α1 ΕΝΤΑΞΗ ΜΠΑΝΙΩΤΗ ΑΡΧΑΙΑ

Α1 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

 

Α1 ΕΝΤΑΞΗ ΜΠΑΝΙΩΤΗ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

 

Α2 ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΑΡΧΑΙΑ

 

Α2 ΕΝΤΑΞΗ ΜΠΑΝΙΩΤΗ ΑΡΧΑΙΑ

Α2 ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Α2 ΒΡΑΝΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

 

Β ΒΑΡΕΛΤΖΗ ΦΥΣΙΚΗ

Β ΒΡΑΝΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Β ΠΟΛΥΜΕΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

Β ΕΝΤΑΞΗ ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

 

Γ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΚΠΑ

Γ ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

ΤΡΙΤΗ

9.00-9.50 10.00-10.50 11.00-11.50 12.00-12.50

Α1 ΠΟΛΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Α1 ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

 

Α1 ΕΝΤΑΞΗ ΜΠΑΝΙΩΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

Α ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ

Α2 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

 

Α2 ΕΝΤΑΞΗ ΜΠΑΝΙΩΤΗ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

Α2 ΠΟΛΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Α2 ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΛΩΣΣΑ

 

Α2 ΕΝΤΑΞΗ ΜΠΑΝΙΩΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

Α ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ

Β ΒΑΡΕΛΤΖΗ ΧΗΜΕΙΑ

Β ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Β ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

 

 

Γ ΒΑΡΕΛΤΖΗ ΧΗΜΕΙΑ

Γ ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

9.00-9.50 10.00-10.50 11.00-11.50 12.00-12.50

Α1 ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Α1 ΑΓΑΘΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ

Α1 ΒΡΑΝΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

 

Α2 ΑΓΑΘΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ

Α2 ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Α2 ΠΟΛΥΜΕΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

Α2 ΕΝΤΑΞΗ ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

Β ΠΟΛΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Β ΒΑΡΕΛΤΖΗ ΦΥΣΙΚΗ

 

Β ΕΝΤΑΞΗ ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΦΥΣΙΚΗ

Β ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΧΑΙΑ

 

Γ ΒΑΡΕΛΤΖΗ ΦΥΣΙΚΗ

Γ ΠΟΛΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Γ ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΛΩΣΣΑ

 

Γ ΕΝΤΑΞΗ ΜΠΑΝΙΩΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

Γ ΒΡΑΝΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ

9.00-9.50 10.00-10.50 11.00-11.50 12.00-12.50

Α1 ΛΑΣΚΑΡΕΛΙΑΣ ΟΙΚ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Α1 ΠΟΛΥΜΕΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

Α1 ΕΝΤΑΞΗ ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Α1 ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Α ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΟΙ

Α2 ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Α2 ΛΑΣΚΑΡΕΛΙΑΣ ΟΙΚ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Α2  ΕΝΤΑΞΗ ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Α ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΟΙ

Β ΑΓΑΘΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ

Β ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Β ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΧΑΙΑ

 

Β ΕΝΤΑΞΗ ΜΠΑΝΙΩΤΗ ΑΡΧΑΙΑ

 

Γ ΠΟΛΥΜΕΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

Γ ΕΝΤΑΞΗ ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Γ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΧΑΙΑ

 

Γ ΕΝΤΑΞΗ ΜΠΑΝΙΩΤΗ ΑΡΧΑΙΑ

Γ ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

Γ ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9.00-9.50 10.00-10.50 11.00-11.50 12.00-12.50

Α1 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

Α1 ΒΑΡΕΛΤΖΗ ΦΥΣΙΚΗ

 

Α1 ΕΝΤΑΞΗ ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΦΥΣΙΚΗ

 

 

Α2 ΒΑΡΕΛΤΖΗ ΦΥΣΙΚΗ

 

Α2 ΕΝΤΑΞΗ ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΦΥΣΙΚΗ

Α2 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

 

 

Β ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

 

Β ΕΝΤΑΞΗ ΜΠΑΝΙΩΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

Β ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΙΛΙΑΔΑ

Β ΕΝΤΑΞΗ ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

 

Γ ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Γ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΧΑΙΑ

 


Older topics...